Uppdrag

Konservering av fynd från Gamla Uppsala

Tillbaka till början av sidan

Ej klickbar.

Acta KonserveringsCentrum har arbetat med en romersk bronsmask, funnen på Gotland. Bronsmasken var ett s.k. inlösenärende, den var inlämnad av en privatperson till Länsstyrelsen på Gotland. Det visade sig att masken kom från Hellvi på norra Gotland och hittats i närheten av en sedan länge övergiven husgrund.

Konservering av en ryttarmask och fibula från Gotland

Omkonservering av medeltida barnstövel

Nedan finns exempel på några uppdrag. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Snus från 1700-talet hittat i Norrköping.

Klicka på länken ovan för mer info.

Ett stycke industrihistoria. Medaljtavla från Aktiebolaget Separator (nuvarande Alfa Laval)

Ej klickbar.