(placeholder)

Ett stycke industrihistoria. Medaljtavla från Aktiebolaget Separator (nuvarande Alfa Laval)

Prismedaljer som Aktiebolaget Separator har vunnit på maskinutställningar runtom i Europa vid slutet av 1800-talet. Medaljerna på tavlan är kopior och är gjorda i galvanoplastik. De har sedan försilvrats och förgyllts och monterats upp på en pampig paradtavla. Sammanlagt är det 155 stycken medaljer som var kraftigt korroderade.

Majoriteten satt fast med klamrar. Det var många medaljer att montera av och inte minst att hålla reda på. Alla skulle tillbaka på samma plats!

Ovan: före konservering.

Framförallt de försilvrade medaljerna hade kraftig svart korrosion på ytorna efter att ha suttit exponerade för föroreningar i 130 år. Rengöring med elektrolys och putsmedel.