” Höst”,  sex fönsterpaneler

De sex ”fönsterpanelerna” från 1965 av konstnärinnan Chenia Ekström är tillverkade i epoxiharts med ingjutna delar av glas i olika färger.

Bl.a. flask- / glasbottnar, fragment av gjutna reliefer, råglas m.m. Hartsstommen är ca 40 mm tjock; vardera panel är ca 60 x 75 cm.


Epoxihartsen i fönsterpanelen har exponerats kraftigt för solljus (UV-ljus) och värme i närmare 40 år.  Detta har med tiden orsakat spänningsskador, intern sprickbildning, ytspjälkning och ytkorrosion m.m.

Länktips

Ovan: pågående konservering av fönsterplatta.

Konservatorerna: Carola Bohm och Jessica Nilsson

Ovan: detaljbild av bl.a. sprick-bildningar i glaset.

Ovan: Lidingö stadshus, vigselrummet

Ovan: konstnärinnans signatur

Ovan: ”rinningar” på ytan.


Ovan: detaljbild av glasplatta före konservering med trasiga glasdetaljer och en tidigare gipsretuschering.


Ovan: detaljbild av samma glasparti

efter konservering.

Ovan: detaljbild av glaskroppar

delvis täckta av nedbruten epoxihinna.

Ovan: detaljbild av samma glasparti efter att den nedbrutna plasten avlägsnats.

Ovan: före och efter konservering. Lossnad glaskropp återplacerad.