(placeholder)
(placeholder)

Omkonservering innebär att vi konserverar ett föremål igen, efter att det redan konserverats någon gång tidigare. Den gamla konserveringen kan ha åldrats, slutat verka, vara ful och oestetisk eller till och med vara skadlig för föremålet.  


Omkonserveringar utgör ofta speciella utmaningar för oss. Ett vanligt problem är att dokumentation och konserveringsrapporter från tidigare konserveringar saknas. Det innebär att vi får utföra enklare test, undersökningar och gissa för att få reda på hur föremålet konserverats förut. Ofta måste gamla konserveringsmaterial tas bort innan man kan utföra nya åtgärder.


Barnstöveln med skosnöre är av läder hittades för c:a 80 år sedan i centrala Västerås när det grävdes för att bygga ny saluhall. Den är daterad till senmedeltid, dvs. den är c:a 700 år gammal.  Själva skon är 13 cm lång vilket innebär att barnet som haft skon var c:a 1- 1,5 år gammalt. Troligen var det detta barns första par skor. Det fanns ingen information om hur stöveln konserverats när den ursprungligen hittades i jorden.


Omkonservering av medeltida barnstövel

Stöveln var inte komplett, den saknade sin sula samt ena sidan av skaftet.  Den var dammig och smutsig på ytan. Lädret var bitvis deformerad, bucklig, och stövelskaftet hade vikt sig.


Stöveln satt uppmonterad på en gammal träläst och var fastsatt med 8 stycken järnspikar som gick rakt genom lädret.  Den var i mycket dåligt skick och den gamla monteringen bedömdes som undermålig.


Gammal träläst.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Järnspik.

Gammalt lim.

Läderytan var impregnerad med ett mörkt blankt kladdigt gammalt konserveringsmedel och det fanns rester av fult åldrat lim kletat på ytorna. Limmet fäste inte längre som det skulle utan hade börjat lossna. Lädret var mycket sprött och skört, det hade rikligt med skiktningar och revor och det flagnade.


Vid omkonserveringen utfördes först olika enkla test för att få ledtrådar om vad skon blivit impregnerad med och vad det gamla limmet bestod av. Det gamla limmet visade sig vara lösligt i aceton och den mörka beläggningen, troligen vax, var löslig i lacknafta.  


Före konservering.

(placeholder)
(placeholder)

Gammalt lim.

Gammalt lim.

Nyligen fick vi in en arkeologisk medeltida liten barnstövel som hittats redan på 1930-talet och som nu var i stort behov av omkonservering för att den skulle vara med i en ny utställning på Västmanlands läns museum.