Fana

Ett exempel på föremål av textil är en IOGT fana som tillhör Danderyds arkivförening.

Fanan är från 1891. Den är tvåsidigt bemålad och tillverkad av Ida Wilhelmina Mellgren från Trollhättan. På ena sidan ses budskapet ”BORT MED RUSDRYCKERNA” och på den andra sidan syns texten ”LOGEN DJURSHOLM” No 1684 med ett motiv av Djurholms slott.

Fanan är tillverkad i halvsiden, varp av silke och inslagstrådar av bomull. Detta gör tyget extra skört med de tjockare bomullstrådarna mot de tunnare i silke.

Skador:

Fanan hade flera hårda veck som orsakat en hel del skador, så en viktig del av konserveringsåtgärderna var utslätningsmomenten. Under denna process var det viktigt att skydda de bemålade partierna från fukt. Fanan hade även punktvisa fläckar på ytan. Detta har troligen berott på att att fanan förvarats ihoprullad och att fukt trängt ner genom flera lager tyg.

Fläckarna gick tyvärr inte att avlägsna trots olika försök.