Femarmad ljusstake

Ljusstaken var mycket smutsigt och hade stora mängder med flagnande gammalt lack som täckte ytan. Lackskikten hade påförts i olika omgångar och bestod av flera olika lacktyper. Gammalt stearin på ytan hade runnit ner i ornamentik, gängor och skrymslen. Det hade legat kvar på ytan och och med tiden bildat aktiv korrosion. Grön färg och putsmedelrester fanns också på ytan, vilket orsakat korrosion. Föremålet hade trasiga och spruckna delar, rester av gamla tennlödningar och lagningar.

Ljusstaken före konservering.

På bilden syns gammalt stearin på ytan som runnit ner i gängor och skrymslen.

Där lacken brutits ner och saknas har ytan blivit fläckig. Putsmedel, korrosion och smuts har trängt ner i skrymslen och ner i ornamentiken.

Avbruten droppskål.

Ljusstaken under pågående konservering.

Konservator Hubert Hydman

Detaljbild av pågående konservering.

Konserverad ljusstake.