Konservering av en scramasax

Nedan följer några bilder på en vendeltida scramasax av järn från Kvillinge socken i Östergötland.

Scramasaxen består av rester av svärdsskida (trä), svärdsfäste, svärdsklinga med dekor på ytan av bl a kopparlegering med försilvring/förtenning.

Nedan: svärdsklingans nedre del av järn före konservering.

Ovan: övre delarna av svärdsklingan uppvisade passform. Delvis frampreparerad.

Detaljbild av dekor.

Ovan: scramasaxens grepp med bronsbeslag, trä och dekor i form av små nitar. Efter konservering.

Ovan: detaljbild av greppets nedre beslag med rester av förgyllning.

Ovan: klingan efter konservering där de olika fragmenten som uppvisade passform satts ihop.

Detaljbilder av dekor efter konservering.