Ålands museum

Under våren har en skadeinventering av de arkeologiska samlingarna på Ålands museum påbörjats. Samtliga föremål  får en individuell bedömning som förs in i en databas. Detta underlättar en framtida uppföljning av samlingens tillstånd och konserveringsbehov.

Genomgången ger även en inblick i arkeologisk insamlingsmetodik och konserveringshistoria (bl.a. finns det en fantastisk samling gamla tändsticksaskar som de allra äldsta fynden förvaras i).