Konservering av kvinnodräkt från 1700-talet

Dräkten konserverades inför utställningen Modemakt 300 år av kläder på Nordiska Museet.


Dräkten består av tre delar, bröstlapp, överklänning och kjol. Materialet är av halvsiden, varp av silke och inslag av bomull. Klänningen var mycket smutsig av sot och hade missprydande fuktfläckar och andra typer av fläckar som t.ex. stearin. Dräkten hade även några skador i sidentyget.

Bröstlapp före konservering.

Klänning före konservering.

Kjol före konservering.

Detaljbilder till vänster från klänningen före konservering.

Klicka på respektive bild för förstoring.

I samråd med konservatorn på Nordiska Museet var åtgärdsförslaget från Acta att dräkten skulle våtrengöras. Själva tvättprocessen var inte så komplicerad utan det mest tidskrävande var själva utslätnings momentet av tyget.

Nedan visas bilder på hur de olika delarna slätas ut i olika omgångar med hjälp av glasplattor. För att undvika att dekoren i tyget blev allt för platt efter torkning, fylldes dessa ut med små plastrullar (foton nedan).

Foton ovan och till höger: utslätning av tyg med hjälp av glasplattor och utfyllning av dekor med hjälp av små plastrullar.

Foton ovan: Therese Hultman, praktikant från konservatorsskolan i Göteborg och textilkonservator Britt-Marie Matsson slätar ut klänningsdelen.

Fläck på kjol före, före konservering.

Efter konservering.

Nedan syns ett foto på klänningsdelen efter konservering. Gå gärna till Nordiska Museet och se hur alla delar ser ut tillsammans uppklädd på en docka i utställningen.

Textilkonservator: Susanna Oom