Ljusplåt

Ljusplåten från en uppländsk kyrka, troligen 1600-tal, lämnades in för konservering. Den är av driven, ciselerad och punsad mässing.

Ljusplåten (bild, mitten) hade endast en arm som hängde snett och så har den sett ut under den tid som den nuvarande vaktmästaren minns. På ett fotografi taget 1917 (ATA, nedan till vänster) ser man att ljusplåten en gång i tiden hade två ljusarmar. Vid något tillfälle har sedan ljusplåtens konstruktion förändrats så att den endast har en ljusarm.

Efter letande på vindar och i  skåp hittades fler delar av ljuspipor och lösa mässingsdetaljer (bilder, nedan till höger). Efter att ha studerat arkivbilden från 1917 visade det sig att de tillhörde den inlämnade ljusplåten. De återfunna delarna som till viss del var fragmenterade kunde pusslas och lödas ihop till den konstruktion som finns på arkivbilden.

Konserveringen bestod också i att avlägsna korrosion, stearin och smuts.

Foto 1917 ATA

Ljusplåten med en ljusarm hängande snett (innan konservering).

Återfunna delar av ljuspipor och lösa mässingsdetaljer.

Under pågående konservering.

Under pågående arbete. Högra sidan klar (pil).

Efter konservering och renovering. Ljusplåten har nu två ljusarmar och mittdekoration.

Klicka på bilden ovan.

(placeholder)