Konservering

Konservering: de bevarande, vårdande och rengörande åtgärder som görs för att förhindra att föremålen bryts ner och förstörs.

Restaurering: man strävar efter att återställa föremålets material och utseende till dess ursprungliga skick.

Renovering: att återställa föremålet till sitt ursprungliga skick, både utseende- och funktionsmässigt


Förebyggande konservering: preventiva insatser i magasin, utställning, under transport eller arkeologisk fälthantering som har till syfte att förhindra eller fördröja nedbrytning. Det kan röra sig om kontroll av temperatur och luftfuktighet (RF%), val av lämpliga förvarings- eller montermaterial samt tillverkning av specialanpassade stöd och förpackningar. Förutom att föremålen bevaras genom dessa insatser så sparas både tid och pengar.

Konservering: ett samarbete över gränserna

Konservator

Konserveringsmetoder

Dokumentation

Metodutveckling

Arkeologiskt/historiskt

sammanhang

Nedbrytningsmekanismer

Analysmetoder

Användning

Fotografering

Röntgenteknik

Teknisk utrustning

Förebyggande konservering

Rådgivning

Arkeologer

Historiker

Numismatiker

Konstvetare

Hantverkare

Fotografer

Naturvetare

Konserveringsetik

Innebär bl a:

respektera föremålet och dess dokumentära värde.

att i den mån det är möjligt följa principen för reversibel konservering dvs allt man tillför till föremålet t ex lim, ska kunna avlägsnas i framtiden.

att göra så lite åverkan som möjligt på föremålet, samtidigt som föremålets bevarande för framtiden säkerställs.


att man inte får vilseleda omgivningen genom att försöka göra osynliga förbättringar eller förändringar på originalet.

att om osäkerhet råder, alltid rådfråga och samarbeta med andra för att nå fram till bästa resultat.