(placeholder)
(placeholder)

Staleskatten

Konservering av ett kärl med silverskatt från Gotland

2012 hittades en stor skatt i Stale i Rone socken på Gotland. Fyndet bestod av ett kärl av kopparlegering med ett lock av bark. Kärlet var fyllt med silvermynt och andra silverobjekt. Staleskatten innehöll 6 543 objekt varav 6 372 var mynt och 171 övriga objekt. Mynten var bl.a tyska, engelska, danska m.m.  När kärlet kom till konserveringen låg det kvar i sitt preparat och var omgivet av intorkad hård jord. Det hade tömts på sitt innehåll av lösa silvermynt och övriga föremål. Röntgenbilderna visade att det fanns ett stort antal genomgående sprickor som löpte horisontellt och vertikalt genom kärlets väggar samt i botten. Kärlet var tunt och ömtåligt och till stor del genomkorroderat.  Kärlets höjd är 16,0 cm, bottendiametern är 18,0 cm och överkantens diameter 23 cm. I kärlet fanns 33 stycken synliga silvermynt fastkorroderade på ytan.

Kärlet är tillverkat av en driven plåt av koppar eller kopparlegering som stomlötts ihop. Botten och ovankant har laskats och lötts fast.

Hankar av järn har nitats fast.

Ovan: kärlet i preparat.

Ovan: i kärlet satt 33 silvermynt fastkorroderade

i botten och på insidan.

Ovan: frampreparering.

Ovan: metallkonservator Annmarie Christensson

Kärlet frampreparerades manuellt med mekaniska skonsammma metoder, såsom skalpell, sond och olika mjuka och halvhårda penslar. Efterhand som arbetet framskred konsoliderades kärlets sprickor och skador.

Frampreparerat

parti.

Oberabetad yta.

Ovan: kärlets utsida.

När insidan var helt stabiliserad så att det inte förelåg risk att kärlet skulle kollapsa, påbörjades arbetet med utsidan. Utsidan var generellt i sämre skick än insidan. Ytan var inte lika tät i patinan, utan mer porös och ömtålig.

Ovan: kärlet efter konservering.

Ovan: kärlet med mynt efter konservering.

För att få kärlet stadigare hade smeden laskat och lött fast ett tjockare bräm/överkant.

Nedan visas några exempel på föremål som fanns i kopparkärlet före och efter konservering.

Ovan: före och efter konservering.

Ovan: klicka på bild. Ett silvermynt

från Stalekärlet före och efter konservering.

Ovan: före och efter konservering.

Ovan: före och efter konservering.